De Maker


Het door de Auteurswet gehanteerde begrip maker is soms verwarrend. De maker van een roman in auteursrechtelijke zin is de schrijver,

de schepper van het verhaal en niet de drukker die het boek in technische zin maakt. .

Hetzelfde geldt voor een bouwwerk: de architect is de schepper en daarmee de auteursrechtelijke maker.

De aannemer, metselaar en timmerman vervaardigen slechts in technische zin het werk van de architect.


Uitzondering

Er bestaat een belangrijke uitzondering als het werk in dienstverband wordt gemaakt.

In dat geval geldt, volgens de Auteurswet, de werkgever als de maker van al die werken die door de werknemers in dienstverband zijn gemaakt.

Omdat de werkgever als 'maker' wordt aangemerkt, verwerft deze automatisch daarmee ook het auteursrecht.