Persoonlijkheidsrechten


Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe, persoonlijke band. De Auteurswet bevat bepalingen die deze band beschermen.

De wet kent hierdoor een aantal specifieke rechten, de persoonlijkheidsrechten, die vooral de ideale belangen van de maker beschermen.

Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen. U houdt altijd uw persoonlijkheidsrechten,

ook als u door bijvoorbeeld een licentie of verkoop de rest van uw rechten heeft overgedragen.

Als maker hoeft u bijvoorbeeld niet te dulden dat de uitgever uw verhaal zo verandert of vervormt, dat u er redelijkerwijs niet meer achter kunt staan.

U kunt ook optreden als het verhaal onder andermans naam verschijnt en u verzetten tegen eventuele aantastingen van uw werk door de exploitant ervan