Wat regelt het auteursrecht?


1. Verveelvoudigen
Verveelvoudigen is allereerst het maken van identieke exemplaren van een werk (bijvoorbeeld een tekst, muziekstuk, schilderij of foto),
ook wel vermenigvuldigen genoemd.
Dat kan o.a. door reproduceren, overschrijven, (foto)kopiŽren, afdrukken, branden, het maken van afgietsels, het opslaan in databanken en het op de harde schijf van de computer zetten.
Daarnaast verstaat de Auteurswet onder verveelvoudigen ook het maken van een bewerking,
bijvoorbeeld het vertalen van een boek, het maken van een muziekarrangement, het verfilmen en het bewerken van een roman tot een toneelstuk.
In het algemeen valt iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in gewijzigde vorm onder het begrip verveelvoudiging.

2. Openbaar maken
Bij openbaar maken gaat het om het beschikbaar stellen van het werk of van een verveelvoudiging ervan aan het publiek.
Zo zijn bijvoorbeeld het uitzenden, tentoonstellen, laten horen, opvoeren, uitvoeren, vertonen, in druk laten verschijnen, verkopen en uploaden op Internet vormen van openbaarmaking